การเข้าถึงถนน

ท่าเรือนิวคาสเซิลเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบถนนยานพาหนะหนักแห่งชาติ

ยานพาหนะหนักสามารถเข้าถึงท่าเรือได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยยานพาหนะหนักที่ออกจากมอเตอร์เวย์ M1 Pacific สามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงอุตสาหกรรมซึ่งวิ่งติดกับท่าเรือนิวคาสเซิล

กรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งการพัฒนาภูมิภาคและการสื่อสารยังจัดทําแผนที่เชิงพื้นที่ของเส้นทางการขนส่งสินค้าที่สําคัญของประเทศ

เมนู