การถ่ายทําการถ่ายภาพและโดรน

กิจกรรมการถ่ายภาพทั้งหมดบนไซต์ที่มีการจัดการท่าเรือนิวคาสเซิลจะต้องได้รับอนุญาตและสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและ / หรือผู้รับใบอนุญาตในสถานที่

สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและป้องกันการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อตํารวจโดยไม่จําเป็น

ท่าเรือนิวคาสเซิลขอให้ส่ง แบบฟอร์มการอนุมัติ ก่อนที่จะมีการถ่ายทําหรือถ่ายภาพ

คําขอถ่ายทําและถ่ายภาพอื่น ๆ ทั้งหมดรวมถึงคําขอสื่อควรส่งตรงไปยังทีมกิจการองค์กรของท่าเรือนิวคาสเซิลผ่าน +61 2 4908 8200

แบบฟอร์มอนุมัติการถ่ายทําและการถ่ายภาพ

เมนู