พอร์ตออฟนิวคาสเซิล ข้อมูลการจัดส่ง

ท่าเรือนิวคาสเซิลรองรับสินค้ากว่า 25 ลํา โดยให้บริการในท่าเทียบเรือ 20 ท่า โดยมีช่องทางการขนส่งที่ความลึก 15.2 เมตร

ค่าธรรมเนียมท่าเรือ

ค่าธรรมเนียมการนําร่องดําเนินการโดย Port of Authority of NSW ไปที่ หน้าค่าธรรมเนียมท่าเรือนิวคาสเซิล ฮาร์เบอร์สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมนู