การค้าและธุรกิจ

ด้วยช่องทางการขนส่งของท่าเรือนิวคาสเซิลที่ปัจจุบันมีความจุ 50% จึงมีโอกาสสําคัญที่จะใช้ประโยชน์จากท่าเทียบเรือและบริการทางบกที่มีอยู่ของเรา

นอกจากนี้ท่าเรือนิวคาสเซิลยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 792 เฮกตาร์สําหรับการเช่าระยะยาว

ด้วยการเข้าถึงเครือข่ายถนนและทางรถไฟแห่งชาติท่าเรือนิวคาสเซิลเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศที่มีการเติบโตและโอกาสในการลงทุนในอนาคตที่สําคัญ

สําหรับการประกวดราคาปัจจุบันโปรดไปที่หน้าการประกวดราคาของเรา

ติดต่อธุรกิจและการค้า
โทรศัพท์: +61 2 4908 8200
อีเมล: trade@portofnewcastle.com.au

เมนู