การเข้าถึงทางรถไฟ

การเชื่อมต่อท่าเรือนิวคาสเซิลกับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติเป็นองค์ประกอบสําคัญในการจัดหาห่วงโซ่อุปทานการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนและแข่งขันได้

กว่า 95% ของการค้าท่าเรือถูกเคลื่อนย้ายทางรถไฟและด้วยการเข้าถึงโดยตรงไปยังเครือข่าย Australian Rail Track Corporation (ARTC) ท่าเรือนิวคาสเซิลเชื่อมต่อกับเวสเทิร์นออสเตรเลียเซาท์ออสเตรเลียควีนส์แลนด์และวิกตอเรีย

หากต้องการดูการเชื่อมต่อทางรถไฟจากท่าเรือนิวคาสเซิลโปรดไปที่หน้า Hunter Valley Corridor ของ ARTC

กรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งการพัฒนาภูมิภาคและการสื่อสารยังจัดทําแผนที่เชิงพื้นที่ของเส้นทางการขนส่งสินค้าที่สําคัญของประเทศ

เมนู