การเข้าถึงท่าเรือ

ท่าเรือนิวคาสเซิลกําหนดให้ผู้รับเหมาและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามข้อกําหนดการเข้าถึง

ทุก บริษัท รวมถึงซัพพลายเออร์สาธารณูปโภคที่กําหนดให้พนักงานเข้าถึงไซต์ Port of Newcastle จะต้องลงทะเบียนในระบบการจัดการผู้รับเหมาของเราและพนักงานทุกคนต้องมีบัตรปฐมนิเทศที่ถูกต้องสําหรับการเข้าสู่ไซต์

ทุกคนที่เข้าถึงไซต์ Port of Newcastle จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในการเหนี่ยวนําไซต์

การเข้าถึงให้กับคนงานหรือผู้มาเยือนที่ท่าเรือนิวคาสเซิลนั้น จํากัด เฉพาะพื้นที่ที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้ทํางาน

เมนู